Skip to content

EDUCATION

                                    विधालय रामपुर जलालपुर

             विधालय का नाम

प्रधानाध्यापक नाम

मोबाइल नंबर

अध्यक्ष का नाम

मोबाइल नंबर

मध्य विधालय रामपुर जलालपुर

संजीत कुमार चौधरी

9931964583

  

कन्या उ0 मध्य विधालय जलालपुर रामपुर

शमशाद अहमद

9934820075

  

प्राथमिक विधालय रामपुर पश्चिम

सुधा कुमारी

9798281857

  

प्राथमिक विधालय कमराइन पार

राज कुमार चौधरी

8002074876

  

प्राथमिक विधालय अभ्यासशाला

गोपाल प्रसाद

7631976709

  

प्राथमिक विधालय टोले टारा

उमानाथ शर्मा

9955403200

  

                                आगंवारी केंद्र रामपुर जलालपुर

वार्ड संख्या

केंद्र संख्या

केंद्र नाम

सेविका

मोबाइल नंबर

सहायका

01

   135

कुम्हार टोल

अरुनि कुमारी

8877375097

नूतन देवी

02

  रिक्त

रिक्त

रिक्त

रिक्त

रिक्त

03

   130

चौपाल भवन पूर्वी

नूतन कुमारी

7631893983

विना देवी

04

   136

धानुक टोल

उषा देवी

 

शुशीला कुमारी

05            मिनी

   237

मुस्लीम टोल

जीतन प्रवीन

9570713319

 

06

   131

पुस्तकालय भवन

रेखा गौतम

7631286431

पूनम देवी

07

   132

रामपुर थाकुरवारी

निरमा कुमारी

8406952104

आशा देवी

08

   133

चौपाल भवन

रिंकू कुमारी

 

मंजू कुमारी

09

   134

तराईसम भवन

पूनम कुमारी

9973052469

मीरा देवी

10

   137

मल्लाह टोल चौपाल

नीलम देवी

9006234538

विना देवी

11

   138

टारा टोल चौपाल

सुमन देवी

8252541468

सुभद्रा देवी

12

   140

यादव टोल कमराईन पार

अवनिता देवी

9709849146

रिक्त

13

   139

चमार टोल

अमृता प्रकाश

9534708506

सरिता देवी

12       मिनी

  236

प्राथमिक वि0 कमराईन पार

संजीता देवी

7079704656

 

08     मिनी 

  251

रिक्त

रिक्त

रिक्त

रिक्त